Genç Atölye, özel tasarımlarım ürünler sunan İHH İnsanı Yardım Vakfı iştiraki olan Rumman Group projesidir.


Genç Atölye; ürünlerin özgün içerik ve tasarımlarının hazırlanması, sosyal medyada içerik üretilmesi, atölyelerin düzenlenmesi ve sipariş yönetimi üzerine görev dağılımı yapılmış dört ana birimiyle çalışmalarını yürütür. 

 

 

Ürün satışlarından elde ettiği gelir ile Genç İHH’nın yurtiçi ve yurtdışı projelerine destek olmaktadır.

 

İHH İnsani Yardım Vakfı

Bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, aç ve açıkta kalmış; savaş, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış; evsiz, yurtsuz, tüm insanlara insani yardım ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek üzere 1992 yılından bu yana çalışmaktadır.

 

Gönüllü faaliyetlerle başlayan ve 1995 yılında kurumsallaşan bu çalışmalar kısa sürede 123 ülkeye yayılmış ve Türkiye’den tüm dünyaya ulaşan bir hayır köprüsü olmuştur.

 

İHH İnsani Yardım Vakfı Tanıtım Filmi